Zjazd

Wykonujemy projekty zjazdów wraz z uzgodnieniami w odpowiednich Urzędach, potrzebnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekt zjazdu składa się z:

- części opisowej

- części rysunkowej

- uzgodnień z Urzędami

W ramach części opisowej zostaną wykonane:

- opis techniczny

W ramach części rysunkowej zostaną wykonane:

- mapa orientacyjna

- projekt zagospodarowania terenu

- rozwiązanie wysokościowe

- przekrój konstrukcyjny

- szczegóły konstrukcyjne

Projekt zostanie uzgodniony w zakresie:

- geometrii zjazdu (rzut z góry) z odpowiednim Urzędem

- konstrukcji zjazdu z odpowiednim Urzędem