Zjazd – zlecenie

Aby zlecić wykonanie projektu zjazdu potrzebne będą następujące dokumenty:

  1. Decyzja na lokalizację zjazdu wydana przez organ zarządzający drogą (np. Urząd Gminy, Zarządu Dróg Powiatowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich).
    Uwaga! W niektórych miastach (np. w Warszawie) decyzja ta nie jest wymagana przed przystąpieniem do projektowania.
  2. Mapa zasadnicza  w skali 1:500 (preferowany format A3), którą można zakupić w Starostwie Powiatowym za ok 30zł.

Dla zjazdu z drogi krajowej wymagana jest mapa do celów projektowych w skali 1:500.

Powyższe dokumenty proszę przesłać na adres e-mail: tion.biuro@gmail.com

W razie ewentualnych pytań:

Napisz: tion.biuro@gmail.com

lub zadzwoń: 606 12 14 16 – Dominik Kubicki