Organizacja ruchu – cennik

Projekt stałej organizacji ruchu:

- ogródek gastronomiczny (Warszawa)         – 700zł

Pozostałe projekty stałej organizacji ruchu wyceniamy indywidualnie.

Projekt czasowej organizacji ruchu:

- droga gminna lub powiatowa                   -od 800zł

- droga wojewódzka, krajowa                     -od 1200zł

- ulica gminna (Warszawa)                           -od 900zł

- ulica ZDM (Warszawa)                               -od 1200zł

Powyższe ceny dotyczą typowych punktowych projektów (np. budowa zjazdu, przyłącza, zabezpieczenie innych robót branżowych, budowa włączenia w drogę).

Przy zamówieniu projektu stałej i czasowej organizacji ruchu dla jednej inwestycji- rabat.